Przejdź do treści

Teoria przywiązania Johna Bowlbyego

teoria przywiązania Bowlbyiego chustonoszenia krakó doradca noszenia Natalia Rączka

Teoria przywiązania Johna Bowlbyego

Teoria przywiązania Johna Bowlby’ego to fundament psychologii rozwoju, przynoszący głęboką wiedzę na temat wpływu pierwotnych relacji na kształtowanie osobowości.

Natalia Rączka
doradca tulenia

Klucz do zrozumienia rozwoju dziecka

Teoria przywiązania Johna Bowlby’ego to jedna z fundamentów psychologii rozwoju. Zakłada, że silne więzi emocjonalne między dzieckiem a opiekunem są kluczowe dla prawidłowego rozwoju psychicznego i społecznego. Bowlby był brytyjskim psychologiem, psychiatrą i psychoanalitykiem, który rozwijał swoją teorię na przestrzeni lat 50. i 60. XX wieku. Zwracał uwagę na kluczową rolę, jaką odgrywają pierwotne relacje dziecka z opiekunami w procesie rozwoju.

Początki teorii przywiązania

 • Bowlby rozpoczął badania nad przywiązaniem w kontekście badań nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej, zwłaszcza w okresie II wojny światowej1.
 • Jego obserwacje i badania skłoniły go do sformułowania teorii przywiązania jako kluczowego elementu rozwoju dziecka.
 • Współpracowniczka Bowlby’ego, a zarazem kontynuatorka teorii przywiązania – Mary Ainsworth wyróżniła trzy style przywiązania: bezpieczny, unikający i lękowo-ambiwalentny. TUTAJ przeczytasz o nich więcej.

Przywiązanie jako instynkt

 • Bowlby uważał przywiązanie za biologiczny instynkt przetrwania, który jest kluczowy dla przetrwania gatunku2.
 • Podkreślał, że silne przywiązanie dziecka do opiekuna (najczęściej matki) jest naturalne i pomaga dziecku przetrwać i rozwijać się.

Fazy rozwoju przywiązania

    Według Bowlby’ego, trzy pierwsze lata życia dziecka są okresem krytycznym, po upływie którego wytworzenie się więzi staje się praktycznie niemożliwe. W swojej teorii przywiązania wyróżnił 4 etapy tworzenia się typów przywiązania. Początkowo niemowlęta mają  ograniczone zdolności do rozróżniania osób ze swojego otoczenia, dlatego zachowania przywiązaniowe kierowane są na wszystkich. Kolejno w okresie od 3 miesiąca dziecko wyróżnia już określone osoby i reaguje bardzo wyraźnie na figurę przywiązania, czyli osobą, z którą maluch ma częste kontakty. Ta osoba stanowi dla dziecka bogate źródło stymulacji sensorycznej – zazwyczaj jest to matka. Końcem tej fazy jest pojawienie się lęku przed nieznajomymi. Ten pojawia się około 6 miesiąca i trwa do wieku 3 lat, a szczytowe wartości osiąga w 8 i 18 miesiącu. Następnie w czwartej fazie, która rozpoczyna się w 3 roku życia, dziecko zaczyna uwzględniać nie tylko zachowania opiekuna, ale też jego plany i intencje. Zaczyna też bardziej rozumieć świat społeczny i pojmować jego złożoność.

„Raz wykształcone przywiązanie charakteryzuje istotę ludzką od kołyski aż po grób”.

  Stopniowo matka staje się w oczach dziecka niezależną osobą, mającą własne cele i pragnienia. Dzięki temu, ich wzajemna relacja zaczyna nabierać charakteru partnerskiego, podmiot – podmiot (trzeba podkreślić, że obiektem przywiązania nie musi być matka, z czasem rolę tę mogą podjąć inne, ważne dla dziecka osoby, np. ojciec).3.

Bezpieczna baza

   Jednym z kluczowych pojęć w teorii Johna Bowlbiego jest termin „bezpieczna baza”. Bowlby uważał, że dziecko potrzebuje, żeby matka pełniła wobec niego taką właśnie funkcję – bazy, do której może przyjść, jeśli tego potrzebuje. Z której może robić „wypady w świat” – poznawać go, bawić się, rozwijać ciekawość, czerpać przyjemność4.

   Ponad to „bezpieczna baza” nieco zmienia swój kształt w zależności od wieku i potrzeb dziecka. Czego innego boi lub przestrasza się noworodek, a czego innego dziecko dwuletnie; w pewnym stopniu zmieniają się też sposoby uspokajania i kojenia tych lęków. 

Skutki braku przywiązania

  • Bowlby zwracał uwagę na negatywne skutki braku przywiązania, takie jak trudności w relacjach społecznych, problemy emocjonalne i trudności w radzeniu sobie ze stresem5.
 •  

Warto zauważyć, iż styl przywiązania skonsolidowany już we wczesnym dzieciństwie ma wpływ na funkcjonowanie człowieka w życiu dorosłym, a właściwie przez całe dalsze życie. Szczególnie w obrębie budowania więzi z innymi osobami, w tym również angażowania się w związki romantyczne. Stanowi swego rodzaju matrycę, według której budowane są przyszłe relacje międzyludzkie. Niemniej, da się zmienić własny typ przywiązania, chociaż wymaga to wiele pracy oraz długotrwałych, bliskich kontaktów interpersonalnych stanowiących korekcyjne doświadczenia.

Z troską o każdy gest,

Natalia

 

Przypisy

 1. Bowlby, J. (1944). Forty-four juvenile thieves: Their characters and home-life. International Journal of Psycho-Analysis, 25, 19-53.

 2. Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment. New York: Basic Books.

 3. Bowlby, J. (1973). Attachment and Loss: Vol. 2. Separation: Anxiety and Anger. New York: Basic Books.

 4. Bowlby, J. (1980). Attachment and loss: vol 3: Loss: sadness and depression. New York: Basic Books Inc Publishers.

 5. Bowlby, J. (2007/1982). Przywiązanie. Warszawa: Wydawnictwo PWN.